leven in eigen hand

leven in eigen hand

Handleespraktijk voor handleesconsulten en kleine workshops


Hartlijn

                       

                            Saturnuslijn

                                                                 Hoofdlijn

                   

                        Apollolijn


Levenslijn                                                            

                       Mercuriuslijn 

                         


                                                      

Handlezen boeiend en informatief 

"Handlijnen" wil mensen door middel van handleesconsulten en kleine workshops graag kennis laten maken met de handleeskunde. Ze laten zien en ervaren dat handlezen niets te maken heeft met toekomstvoorspellen, maar alles met jezelf beter leren kennen en begrijpen.

Door mensen meer zelfinzicht te geven en te laten zien over welke mooie talenten en kwaliteiten ze beschikken handvatten geven om zelf oplossingen te vinden voor de problemen en belemmeringen die ze in hun leven ervaren.

Met een handleesconsult bij "Handlijnen" breng je meer lijn in je leven en neem je je leven weer in eigen hand!