Handleeskunde


  Persoonlijkheid en karakter

Je handen vertellen veel over de persoon die je bent
De vorm van de handen, de lengte van de vingers en de handlijnen geven samen met vele andere gegevens zoals: veel of weinig lijnen, grote of kleine handen en de heuvels in de handpalm een beeld van je karakter en persoonlijkheid.

Hoe reageer je op de indrukken die er bij je binnenkomen, rationeel of meer emotioneel? Ben je praktisch ingesteld en wil je graag meteen aan de slag of ben je meer geïnteresseerd in geestelijke ontwikkeling? Vind je het fijn om in het middelpunt van de belanstelling te staan of juist niet. Waar liggen je talenten en benut je die ook. Al deze zaken zijn in je handen terug te vinden.


Handlijnen

De Levenslijn laat zien hoe het met je fysieke energie is gesteld. Hoeveel plezier heb je in het leven en kun je de hele dag moeiteloos doorgaan of heb je juist behoefte aan pauzes? Deze lijn laat beslist niet zien hoe lang je te leven hebt. Dat is een heel hardnekkig fabeltje.

De Hoofdlijn geeft onder andere weer hoe goed je je kunt concentreren en hoe lang.Of je van studeren houdt of juist niet! Hoe is je denkwijze, bekijk je alles van verschillende kanten of ben je creatief in het bedenken van oplossingen enz.

En zo geeft de Hartlijn weer hoe je omgaat met gevoelens en emoties.Is het een mooie doorgaande stroom energie of heb je regelmatig het gevoel dat je eenzaam op een eilandje zit?

Er zij nog veel méér lijnen in de handen te vinden die allemaal iets laten zien over een bepaald aspect van je persoonlijkheid, zoals de Saturnuslijn en de Apollolijn.